Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Đông Trung

Xã Đông Trung - Tiền Hải - Thái Bình
0902036459
thcsdongtrung@gmail.com