Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Đông Trung

Xã Đông Trung - Tiền Hải - Thái Bình
0902036459
tbh-tienhai-thcsdongtrung@edu.viettel.vn